محیط کاربری

ایمیل

ایمیل ها همیشه چک میشوند پس به هیچ عنوان نگران نخوانده شدن آن ها نباشید . 

فقط مشکل خود را به صورت قابل فهم بیان کنید . حتما پیگیری خواهیم کرد...

تلگرام

مشکل‌تان را به آی‌دی تلگرام ما ارسال کنید . پیام شما حتما خوانده خواهد شد و پاسخ برای شما ارسال خواهد شد . 

  • آی‌دی شخصی جهت حل مششکلات شما : t.me/dr_zhoker